Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is heel ruim. Je kan een blessure oplopen tijdens de actieve sportbeoefening of in je thuissituatie. De therapeut bekijkt het probleem en zal door middel van een combinatie van manuele technieken en eenvoudige oefeningen komen tot een uitgebreider oefenschema.

Het doel van sportrevalidatie is om terug te komen tot wat je lichaam voor de blessure aankon, zodat je je sport terug pijnvrij kan uitoefenen. Er wordt ook gekeken naar mogelijke oorzaken van de blessure, waarbij tips en oefeningen zullen meegegeven worden.