Typlessen voor kinderen (via Typ10-methode)

 • Locatie: in onze eigen praktijk / in GBS Wigo / in LS College Essen
 • 10 lessen van 1 uur (1 les per week).
 • Kleine groepjes (op school zijn de groepen iets groter).
 • Voor kinderen van het 4e tem 6e leerjaar.
 • We nemen onze tijd voor persoonlijke aandacht en werken zonder tijdsdruk. De methode is daarom ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.
 • Door te focussen op cognitieve vaardigheden in plaats van repetitieve handelingen worden met Typ10 zowel de concentratie als de motivatie van de kinderen hoog gehouden.
 • Thuis kunnen de kinderen verder oefenen via de online-module (waar de lesgeefster de evolutie kan opvolgen en waar nodig kan bijsturen).
 • De lessen vinden meestal plaats op dinsdag of donderdag na de schooluren.
 • Kostprijs: 190 euro (in de praktijk) - 150 euro (in GBS Wigo/LS College Essen)
 • Kinderen maken tijdens de lessen gebruik van hun eigen laptop met azerty toetsenbord. 
 • Inschrijven lessenreeks in de praktijk: HIER.
 • Inschrijven lessenreeks schooljaar 2023-2024 in GBS Wigo (najaar 2023 volzet - voorjaar 2024: nog enkele plaatsen vrij): HIER
 • Inschrijven lessenreeks schooljaar 2023-2024 in LS College Essen (volzet): HIER.
Typlessen voor kinderen