Baby’s en kinderen die problemen ondervinden tijdens hun ontwikkeling kunnen hiervoor bij ons terecht.

Baby’s:

 • Prematuriteit
 • Voorkeurshouding of asymmetrie
 • Neurologische problemen (plexus brachialis parese, cerebrale parese)
 • Spina bifida
 • Orthopedische aandoeningen
 • Globale ontwikkelingsachterstand
 • Hypotonie

Kinderen:

 • Problemen bij grove motoriek
 • Problemen bij fijne motoriek en/of schrijfmotoriek (zowel voor kleuters als lagere school kinderen)
 • Problemen bij lateralisatie
 • Ruimtelijk-visuele problemen
 • Leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen met ASS, DCD, ADHD,…
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese, Erbs parese,…)
 • Genetische aandoeningen
 • Orthopedische aandoeningen (scoliose, tenenlopers, hypermobiliteit,…)
 • Ademhalingsproblemen

Wat gebeurt er na een doorverwijzing?

 • Kennismakingsgesprek met ouders en kind: overlopen van algemene ontwikkeling van het kind.
 • In functie van de hulpvraag worden er enkele testen uitgevoerd om het probleem in kaart te brengen.
 • Verslag van de testen wordt opgemaakt en besproken met de ouders.
 • Opstart van de therapie met nadruk op goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (ouders, school, behandelende arts en andere (para) medische disciplines).